Štěrkové pluhy

Štěrkové pluhy se používají pro distribuci štěrku a úpravu tvaru štěrkového lože železniční trati.
Aurora Engineering připravila konstrukční návrhy různých variant štěrkových pluhů.

Technické parametry: