Přepravní podvozky pro přepravu kolejových polí

Technologie instalace a transportu kolejových polí pro Indonésii s využitím jednoduchých a levných podvozků a spojek.

Technické parametry: